O nás
Společnost 3D Expres s.r.o. působí na českém trhu od roku 2011. Hlavní obory činností, kterými se zabýváme je: velkoobchodní a maloobchodní prodej kancelářských židlí a nábytku, pracovních židlí, komplexní


Vyklízecí práce
Vyklízení a čištění opuštěných, zanedbaných, znečištěných prostor včetně dezinfekce, event. dezinsekce. Pracovní postup: Prohlídka objektu: odhad množství odpadu, stupně znečištění Vypracování individuálního


Kontakt
3D EXPRES, s.r.o. Vyšehradská 1349/2 128 00 Praha 2 IČ: 29118701 Kontaktní adresa: K.H. Máchy 1277 277 11 Neratovice Kontaktní osoba: Jaroslav Rybák Mobil: 602 344 108 E-mail: rybak@3dexpres.cz Iveta Librová Mobil: 602


Bio čištění
Aplikace směsi bioenzymů, nezávadných přírodních baktérií a výživových solí Enzymy okamžitě po aplikaci rozkládají organickou hmotu a tvoří perfektní médium pro růst baktérií Výsledkem je zkapalnění nečistot a


Regulace holubů
Regulace počtů (odchyty) Zábrany proti holubům  hrotový systém - kostely, střechy budov, parapety, výškové budovy - využití horolezecké techniky zasíťování - balkony, kostely, průmyslové budovy, átria


Desinfekce
ničení mikroorganismů pomocí chemických a fyzikálních metod cílové skupiny - viry, baktérie a plísně Pracovní postup: Prohlídka a  stanovení stupně znečištění objektu. Harmonogram prací (výběr dezinfekční


Ilona: Mám asi zablešený byt. Nebo jsou to možná štěnice. Jak to poznám a co mám dělat?
Pokud se jedná o blechy, vyskytují se v místech pohybu domácího zvířectva /což může být v celém domě/, kdežto štěnice se vyskytují pouze v nejbližším okolí spacích ploch /štěnice napadá hostitele pouze ve


Hrdina: Vytekla nám odpadní voda ve sklepě. Odstranili jsme ji, závadu jsme opravili. Přesto ve sklepě přetrvává velký zápach. Čím to je?
Je nutné úplně odstranit zbytky fekálií, postižené místo vydesinfikovat a to jak před odstraňováním fekálií, tak po kompletním vyčištění (je možné též použít speciální přípravek na pohlcování pachů).Dezinsekce
Hubení nežádoucího a obtížného hmyzu, především švábovití - šváb a rus domácí, mravenec zahradní + farao, blechy, štěnice postelní, vosy, sršni, komáři, klíšťák holubí, mouchy. Pracovní postup:

Dezinsekce


Škůdci
Potkan obecný skupinový druh uvnitř budov žije v děrách a šterbinách - zdi, podlahy vně budov žije v blízkosti vody - vodní příkopy, kanalizace Krysa černá malé rodinné skupiny unvitř budov - např. krabice, pytle


Deratizace
je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a životních a pracovních podmínek před hlodavci  ve stavbách a jejich bezprostředním okolí,kde hrozí možnost nákazy hlavními cílovými druhy jsou


Pepa: Uhnízdili se nám holubi na balkóně, co máme dělat?
Odstranit hnízdo a holubí trust, vydesinfikovat balkón a nechat instalovat ochranou síť proti holubům.


Káča: Špatně nám odtéká odpad u dřezu? Co s tím mám dělat? Dá se tomu nějak předejít?
U odpadů ze dřezu je typickým problémem usazování tuků /z umývaného nádobí/ v odpadních trubkách. Tuku je možno se zbavit aplikací bioenzymů. Tyto biokultury odstraní stávající tukové znečištění a zároveň


Maty: Babička má uskladněné obilí a vyskytli se tam hlodavci. Jak poznám, o jakého hlodavce se jedná?
Identifikace je jednoduchá. Pokud se jedná o potkana, jeho trust je větší /vypadá jako slunečnicové semeno/. Trust myši je naproti tomu velmi malý cca 3 mm.


Kulda: V suterénu panelového domu se nám usídlily toulavé kočky a zablešily nám sklepy, lze s tím něco udělat?
Ano, toulavé kočky bez majitele odchytáváme do speciálních klecí, odvážíme do útulku. Blechy zlikvidujeme insekticidním přípravkem.  Je nutné zabezpečit vstupy do domu, aby se situace neopakovala.


Anet: Asi máme v bytě rusy nebo šváby, nepoznám je přesně. Co mám dělat?
Je nutné provést monitoring v bytě /položení lepových pastí s feromonem/, čímž potvrdíme výskyt a určíme druh hmyzu. Podle výsledku provedeme desinsekční ošetření formou postřiku, event. aplikování gelových


Tonda: Bydlíme v panelovém domě a zjistili jsme, že asi máme ve stoupačce potkana. Co s tím?
Nejprve je nutné prohlédnout prostor předpokládaného výskytu, zamezit vstupu dalších jedinců do stoupačky /zabetonovat okolí trubek,../ a položit vhodnou nástrahu /do vlha/ a za 3-6 dní provést kontrolu, v případě


Umíte odstranit plíseň v bytě?
Ano, při masivním výskytu plísně je třeba postižené místo ošetřit protiplísňovým přípravkem, nechat působit. Poté odstranit svrchní vrstvu a ještě jednou ošetřit protiplísňovým přípravkem.


Likvidujete sršně a vosy?
Ano. Likviduje celá hnízda vos i sršní. Likvidujeme i včelí roje.  Sršně likvidujeme pouze v případě ohrožení zdraví obyvatelstva.


Jak se zbavit potkanů v domě?
Zjistit místa výskytu potkanů a ošetřit inkriminované prostory položením granulované nástrahy /pulzní metoda / a sledovat její úbytek, v pravidelných intervalech doplňovat, event. odstraňovat mrtvé hlodavce.


Jak postupovat při výskytu mranence farao?
Nejšetrnějším ošetřením je formou gelových nástrah, které jsou umístěny v místech největšího výskytu mravenců.


Jak zlikovidovat štěnici postelní?
Základem je najít ložisko /většinou nejbližší okolí postele/.  Prohlédnout konstrukce postelí, matrace, ložní prádlo, obrázky na zdi, plakáty, lišty, zásuvky, ... Pokud je ložisko objeveno, můžete zkusit odstranit


Typy deratizace ahoj
dfaff sssss xxx ddd all
Hrdina: Vytekla nám odpadní voda ve sklepě. Odstranili jsme ji, závadu jsme opravili. Přesto
Je nutné úplně odstranit zbytky fekálií, postižené místo vydesinfikovat a to jak před
Káča: Špatně nám odtéká odpad u dřezu? Co s tím mám dělat? Dá se tomu nějak předejít?
U odpadů ze dřezu je typickým problémem usazování tuků /z umývaného nádobí/
Maty: Babička má uskladněné obilí a vyskytli se tam hlodavci. Jak poznám, o jakého hlodavce
Identifikace je jednoduchá. Pokud se jedná o potkana, jeho trust je větší /vypadá jako
Umíte odstranit plíseň v bytě?
Ano, při masivním výskytu plísně je třeba postižené místo ošetřit protiplísňovým
Likvidujete sršně a vosy?
Ano. Likviduje celá hnízda vos i sršní. Likvidujeme i včelí roje.  Sršně likvidujeme pouze
Jak se zbavit potkanů v domě?
Zjistit místa výskytu potkanů a ošetřit inkriminované prostory položením granulované