Vyklízecí práce

PB210069.JPGVyklízení a čištění opuštěných, zanedbaných, znečištěných prostor včetně dezinfekce, event. dezinsekce.

Pracovní postup:

  • Prohlídka objektu: odhad množství odpadu, stupně znečištění
  • Vypracování individuálního postupu: dezinfekce objektu před vyklízením, rozsah prací, závěrečný úklid a opětovná dezinfekce
  • Vyhodnocení akce

Místa provádění:

  • Byty po zemřelých
  • Sklepy, půdy
  • Suterénní prostory
  • Opuštěné prostory
  • Prostory po haváriích (např. kanalizace)

Partner pro úklidovou činnost:

Dokonalý úklid Vašich prostor zajistíme za pomoci partnerské společnosti, která se zaměřuje jen výhradně na úklidové práce, čištění koberců, sedacích souprav, speciální úklid jako je čištění dlažeb včetně spárování. Deatilní popis činnosti partnera najdete na jeho web stránkách www.novapartner.cz nebo v letáku zde

 

Hrdina: Vytekla nám odpadní voda ve sklepě. Odstranili jsme ji, závadu jsme opravili. Přesto
Je nutné úplně odstranit zbytky fekálií, postižené místo vydesinfikovat a to jak před
Káča: Špatně nám odtéká odpad u dřezu? Co s tím mám dělat? Dá se tomu nějak předejít?
U odpadů ze dřezu je typickým problémem usazování tuků /z umývaného nádobí/
Maty: Babička má uskladněné obilí a vyskytli se tam hlodavci. Jak poznám, o jakého hlodavce
Identifikace je jednoduchá. Pokud se jedná o potkana, jeho trust je větší /vypadá jako
Umíte odstranit plíseň v bytě?
Ano, při masivním výskytu plísně je třeba postižené místo ošetřit protiplísňovým
Likvidujete sršně a vosy?
Ano. Likviduje celá hnízda vos i sršní. Likvidujeme i včelí roje.  Sršně likvidujeme pouze
Jak se zbavit potkanů v domě?
Zjistit místa výskytu potkanů a ošetřit inkriminované prostory položením granulované